مسیریابی استاتیک و داینامیک

ماژول Routing میتا با بهره گیری از امکان تعریف چندین دروازه مختلف و پشتیبانی از پروتکل های متنوع , به عنوان یک مسیریاب بی نقص و سریع مورد بهره برداری قرار می گیرد . همچنین با بهره گیری از مسیریابی داینامیک امکان گسترش و مدیریت ساده تر شبکه های پیچیده را فراهم می نماید.


ردیف امکانات
مسیریابی استاتیک
1 پشتیبانی از Multi-Wan
2 پشتیبانی از loadbalance بر روی لینک های (Failover-Load balancing) Wan
3 قابلیت ایجاد چندین دروازه
4 قابلیت ایجاد مسیر های استاتیک
5 قابلیت تعریف SLA برای دروازه ها
6 قابلیت ایجاد گروه دروازه ها
7 قابلیت گارانتی کردن عرض باند خاص به ازاء سرویس‌های تعریف شده
8 امکان اختصاص SLA تعریف شده در قواعد فایروال و PBR
9 قابلیت مسیریابی سیاستی PBR
مسیریابی داینامیک
1 پشتیبانی از OSPF
2 پشتیبانی از OSPF V6
3 پشتیبانی از BGP
4 پشتیبانی از BGP V6
5 پشتیبانی از BFD
6 پشتیبانی از RIP V1,2