مدیریت کیفیت سرویس

ماژول qos میتا یکی از مهمترین سرویس های محصول می باشد که با بهره گیری از مکانیزم های مختلف تخصصی در جهت بهبود و تضمین کیفیت ارتباطات مورد استفاده قرار میگیرد .


ردیف امکانات
مدیریت کیفیت سرویس
1 قابلیت فعال کردن مکانیزم های صف شامل: ( HFSC, CBQ, FAIRQ, PRIQ ) به ازاء هر واسط
2 قابلیت اختصاص عرض باند
3 قابلیت اضافه کردن‌های صف‌های متعدد بر اساس مکانیزم‌های صف‌های فوق به ازاء هر واسط
4 قابلیت تعریف انواع محدودکننده‌ها ( Limiter ) بر اساس عرض باند، آدرس مبدا، آدرس مقصد، تاخیر، نرخ Packet Loss ، سایزصف، سایز Bucket
5 قابلیت استفاده از پارامترهای تعریف شده در قواعد فایروال
6 قابلیت گزارشگیری از وضعیت صف‌ها در قسمت گزارشگیری سیستم
7 قابلیت گارانتی کردن عرض باند خاص به ازاء سرویس‌های تعریف شده
8 پشتیبانی کامل از منحنی سرویس
9 قابلیت تعریف پنالتی برای کاربران
10 قابلیت تعریف Burst برای کاربران