احرازهویت و اکانتینگ

این ماژول امکان احراز هویت، مدیریت دسترسی و اعمال سیاست های اکانتینگ را فراهم می کند. پشتیبانی از Captive Portal جهت احراز هویت، امکان تعریف محدودیت های زمانی و حجمی، ثبت سوابق دسترسی کاربر از ویژگی های این ماژول محسوب می شود. همچنین این ماژول کاربران امکان اطلاعات کاربری و اکانتینگ و تغییر رمز عبور را برای خود کاربران فراهم می سازد.


ردیف امکانات
احرازهویت و اکانتینگ
1 پشتیبانی از قابلیت Captive Portal (پرتال احراز هویت)
2 قابلیت قابلیت تعریف پرتال احراز هویت بر روی Zoneهای مختلف
3 قابلیت پشتیبانی از قابلیت احراز هویت MAC
4 قابلیت تعریف آدرس ها، مک ها و میزبان های مجاز
5 پشتیبانی از https
6 صفحه نمایش اطلاعات کاربری و تغییر رمز عبور کاربران پرتال
7 قابلیت انتقال به Url مورد نظر قبل و بعد از احراز هویت
8 پشتیبانی از MAC Filtering
9 قابلیت تعریف سرورهای احراز هویت اکانتینگ برای سرویس های داخلی و خارجی
10 قابلیت مدیریت کاربران و گروه ها
11 قابلیت تعریف پهنای باند به ازای کاربر و گروه
12 قابلیت تعریف محدودیت زمانی (روزانه، هفتگی ، ماهانه) به ازای هر کاربر و گروه
13 قابلیت تعریف محدودیت حجمی هر کاربر و گروه
14 قابلیت تعریف آدرس Gateway, mask, IP ،Vlan به ازای هر کاربر
15 قابلیت تعریف زمان انقضا به ازای کاربر و گروه
16 قابلیت تعریف زمان دسترسی به ازای کاربر و گروه
17 قابلیت ریست اطلاعات اکانتینگ کاربر
18 قابلیت مشاهده کاربران آنلاین و قابلیت قطع اتصال
19 قابلیت تعریف Session Timeout , IDLE Timeout به ازای کاربر و گروه
20 ثبت سوابق دسترسی کاربر به ازای همه Urlها (https, http) بدون نیاز به پراکسی
21 پشتیبانی از SSO بدون کلاینت و همراه با کلاینت
22 قابلیت اتصال به اکتیو دایرکتوری با قابلیت اعمال پارامترهای اکانتینگ
23 قابلیقابلیت اتصال به Ldap با قابلیت اعمال پارامترهای اکانتینگ
24 قابلیت اتصال به radius سرور خارجی
25 پشتیبانی از توکن های سخت افزاری
26 پشتیبانی از OTP,Google Authenticator
27 پشتیبانی از EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-MSChapv2
28 قابلیت اتصال به Microsoft Statement of Health (SoH)
29 پشتیبانی از NAC(Network Access Control)
30 قابلیت احرازهویت پورت های سوییچ و اختصاص VLAN به کاربران