FailOver / Load Balancing

ماژول Fail over / load balancing میتا با در اختیار قراردادن قابلیت مدیریت بروز خطا و ایجاد توازن بار بر اساس دروازه ها و یا سرویس دهندگان , در جهت بهبود عملکرد , اطمینان بخشی تداوم سرویس و بالا بردن ظرفیت سیستم مورد بهره برداری قرار می گیرد .


ردیف امکانات
FailOver/HA
1 پشتیبانی از مد Active-Passive مابین تجهیزات
2 پشتیبانی از Virtual IP
3 قابلیت همگام سازی پیکربندی با سایر اعضا کلاستر
4 قابلیت همگام سازی تمامی سرویس های سیستم (نظیر: فایروال، Accounting، IDS/IPSو ...)
5 قابلیت شناسایی خطا و انتقال سرویس و شبکه به سایر اعضا کلاستر
6 قابلیت همگام سازی state های فایروال جهت جلوگیری از قطع اتصال کاربران
7 پشتیبانی از load balance/ Failover مابین لینک های ارتباطی هم به صورت Active-Active و هم Active-Passive
8 پشتیبانی از تقسیم ترافیک مابین سرورهای داخلی