محصولات میتا

نسخه های MITANGFW Standard ( فایروال نسل جدید - سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی ) قابل ارائه جهت کاربری در شبکه های کوچک با حداکثر تعداد 200 کاربر با قابلیت فعالسازی زیر سیستم های پایه و پیشرفته می باشد . زیر نسخه های قابل ارائه :


Standard V1 Standard V2 Standard V3
گذردهی فایروال 1
3 Gbps 4 Gbps 5 Gbps
گذردهی Threat Protection 2
600 Mbps 800 Mbps 800 Mbps
گذردهی SSL VPN 3
500 Mbps 500 Mbps 600 Mbps
تعداد SSL VPN
50 100 150
تعداد نشست همزمان
720،000 1،000،000 1،500،000
شتاب دهنده رمزنگاری
AES-NI/Cryptodev AES-NI/Cryptodev AES-NI/Cryptodev
تعداد واسط ها
6 * UTP-1G 8 * UTP-1G 8 * UTP-1G
قابلیت ارتقا واسط (Interface)


1 : این گذردهی بر پایه (10K-ACL) اندازه گیری شده است.
2 : Threats Protection شامل ترکیبی از ترافیک میکس شامل : IDS/IPS,NGFW,WAF می باشد.
3 : این گذردهی بر مبنای رمزنگاری AES-GCM-128 می باشد.