محصولات میتا

نسخه MITANGFW Advanced ( فایروال نسل جدید - سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی ) قابل ارائه جهت کاربری در شبکه های متوسط تا بزرگ با تعداد حداکثر 500 کاربر با قابلیت فعالسازی زیر سیستم های پایه و پیشرفته می باشد . زیر نسخه های قابل ارائه :


Advanced V1 Advanced V2 Advanced V3
گذردهی فایروال 1
5 Gbps 8 Gbps 16 Gbps
گذردهی Threat Protection 2
1 Gbps 1.5 Gbps 2.5 Gbps
گذردهی SSL VPN 3
1 Gbps 1 Gbps 1.5 Gbps
تعداد SSL VPN
200 300 500
تعداد نشست همزمان
1،500،000 1،500،000 3،000،000
شتاب دهنده رمزنگاری
AES-NI/Cryptodev/ipsec-mbc AES-NI/Cryptodev/ipsec-mbc AES-NI/Cryptodev/ipsec-mbc
تعداد واسط ها
8 * UTP / 2 * SFP 8 * UTP / 8 * SFP 8 * UTP / 4 * SFP / 2 SFP+
قابلیت ارتقا واسط (Interface)


1 : این گذردهی بر پایه (10K-ACL) اندازه گیری شده است.
2 : Threats Protection شامل ترکیبی از ترافیک میکس شامل : IDS/IPS,NGFW,WAF می باشد.
3 : این گذردهی بر مبنای رمزنگاری AES-GCM-128 می باشد.