اخبار میتا

02/01
1402

دریافت گواهینامه ارزیابی امنیتی

میتا موفق به دریافت گواهینامه ارزیابی امنیتی EAL-1 از مرکز افتا و سازمان فناوری اطلاعات ...

ادامه ...
ادامه ...08/01
1401

انتشار نسخه نهایی 7 میتا

لیست تغییرات و ماژول های های موجود در نسخه 7 ....

ادامه ...
ادامه ...01/15
1401

دریافت پروانه نما

شرکت افق اندیشه موفق به دریافت پروانه نما شد ....

ادامه ...
ادامه ...